Θεματική:

 

Βιοποικιλότητα

- Χλωριδική Ποικιλότητα

- Αγροβιοποικιλότητα (Τοπικές ποικιλίες, άγριοι συγγενείς)

- Διατροφική αξία - Θεραπευτικές ιδιότητες φυτών

 

Αρχαιοβοτανική - Ιστορία

 

Λαογραφία - Παραδοσιακή ιατρική

 

Αγροτικό τοπίο (αμπελώνες, ελαιώνες, κ.α.)

 

Επιχειρηματική διάσταση (Επιτυχή επιχειρηματικά σχέδια )

 

Γαστρονομία - Τουρισμός

 


Designed + developed by Heliotopos