Προηγούμενα Αγροτικά Συνέδρια Σαντορίνης

 

 

27-29 Ιουνίου 2002

1ο Συνέδριο για τη Μικρόκαρπη Τομάτα

Σύνοψη: heliotopos.conferences.gr/index.php

 

 

5-7 Ιουνίου 2003

ΑΜΠΕΛΟΣ 2003 - Διεθνές Συνέδριο για το Αμπέλι

heliotopos.conferences.gr/index.php

 

 

23-25 Σεπτεμβρίου 2004

Ο Φυτογενετικός Πλούτος και η Αγροτική Παράδοση των Κυκλάδων

heliotopos.conferences.gr

 

 

9-11 Ιουνίου 2005

2ο Συνέδριο για τη Μικρόκαρπη Τομάτα

heliotopos.conferences.gr

 

 

1-3 Ιουνίου 2006

ΑΜΠΕΛΟΣ 2006 - 2ο Διεθνές Συνέδριο για το Αμπέλι

heliotopos.conferences.gr/index.php

 

 

8-9 Ιουλίου 2011

3ο Συνέδριο για το Τοματάκι Σαντορίνης

cherrytomato2011.conferences.gr

 


Designed + developed by Heliotopos