ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με αλφαβητική σειρά


Σταύρος Βέμμος, Αν. Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Κωνσταντίνος Γιαννοπολίτης, Δρ. Γεωπόνος, Δ/ντης Σύνταξης των Εκδόσεων Αγροτύπος Α.Ε.

 

Ροίκος Θανόπουλος, Δρ. Γεωπόνος, Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Helmut Knüpffer, Genebank Department, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Γερμανία

 

Μάρκος Καφούρος, Γεωπόνος, Πρόεδρος Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων

 

Μεταξία Κούτσικα Σωτηρίου, Καθηγήτρια, Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Nigel Maxted, Dr., Senior Lecturer in Genetic Conservation, University of Birmingham, Μ. Βρετανία

 

Πηνελόπη Μπεμπέλη, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Λέανδρος Σκαλτσούνης, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Μανόλης Σταυρακάκης, Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Αμπελολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής, Πρύτανης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Σέρκος Χαρουτουριάν, Καθηγητής, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 


Designed + developed by Heliotopos